ISG İlkelerimiz

Temel görev, koruyucu hizmetlerdir,
İş ile onun sağlık yönü birbirinden ayrılamaz,
Öncelikle üzerinde durulması gereken insandır. Üretim ikinci plandadır,
İşçi sağlığı iş güvenliği, her işte çalışanların sağlığı ile ilgilidir,
İşçi sağlığı iş güvenliği, yalnızca iş kazalarıyla meslek hastalıklarından oluşmamaktadır,
İş kazalarıyla meslek hastalıkları önlenebilir nitelikte olgulardır,
Dolayısıyla meslek hastalıklarının varlıkları, gerekli önlemlerin alınmadığının göstergesidir,
Yalnızca çalışanın sağlığının korunması değil, geliştirilmesi de amaçlanmalıdır,
Çalışmaları ve çalışmayan (işsizlik, grev vb) dönemler birbirinden ayrılmaz,
İşçi ve ailesinin sağlığı arasında doğrudan bağlantılar vardır,
İşçi sağlığı iş güvenliği birbirinden ayrılmaz,
İşçi sağlığı iş güvenliği, çok-bilimli (multi-disipline) bir konudur,
Tıp bilimleri ile ilgilidir,
Mühendislik bilimleri ile ilgilidir,
Sosyal bilimler ile ilgilidir,
İşçi sağlığı iş güvenliği bir ekip hizmetidir. Bu çok-bilimli karakterinin bir uzantısı olarak, eş güdüm halinde ve çok sayıda uzmandan oluşan bir hizmetin sunulması zorunluluk olmaktadır,
İşçi sağlığı hizmetlerinde kurumlar arası işbirliği zorunludur,
İşçi sağlığı iş güvenliği tüzesinin odak noktasında işyeri hekimi bulunmaktadır,
İş hukuku tüzesi bir bütündür,
Hukuka saygı bir bütündür,
Konunun ekonomik boyutu, hizmet planlayıcılarından sunucularına kadar herkesi ilgilendirir,
Bireysel çabalarla ve tek bir işyerinde “mükemmeli yaratma” düşüş ile istenilen sonuç elde edilmez,
Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, çalışan sağlığı alanındaki bilgilerin de sürekli olarak yenilenmesini getirmekte, dolayısıyla sürekli eğitimi zorunlu kılmaktadır,
İşçi sağlığı iş güvenliğinde, araştırma, istatistik ve tarama çalışmaları çok önemli bir yer tutar,
İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek, temelde bir işveren yükümlülüğüdür.