Endüstriyel Taşıma

Endüstriyel Taşımacılık Nedir?

Endüstriyel taşımacılık; endüstriyel malzemelerin bir yerden başka bir yere taşınması işlemidir ve iki sınıfa ayrılır. Bunlar kısa mesafelere yapılan iç taşıma ve daha uzun mesafelere yapılan dış taşımadır. Üretimin yapıldığı alanda yapılan nakliye olarak özetlenebilen iç taşıma; üretimi tamamlanan malların ambarlara veya nakliyeye dağıtımını kapsayabileceği gibi hammadde veya yarı mamulün üretim amaçlı dağıtılmasını da kapsayabilir. Dış taşımada ise ham maddenin, yarı mamülün, yakıtın veya yardımcı malzemelerin üretim tesislerine taşınması ve son ürün çıktıktan sonra atıkların üretimin yapıldığı yerden başka bir noktaya sevk edilmesi işlemleri yapılır.

 

Endüstriyel Taşımacılıkta Gereklilikler

Endüstriyel taşımacılık, tüm lojistik hizmetlerine nazaran çok daha fazla uzmanlık, önem ve özen gerektirir. Endüstriyel taşımacılıkta emniyet, çevre ve sağlık kuralları en üst düzeyde uygulanır ve tüm firmalar için zorunlu tutulan bu kuralların uygulanıp uygulanmadığı sık sık denetlenir. Kuralların öneminin bu kadar yüksek raddede olduğu endüstriyel taşımacılık işlemlerinde, taşımanın sağlıklı, güvenli ve başarılı şekilde tamamlanabilmesi için işinde uzman, deneyimli ve eğitimli ekiplere ihtiyaç duyulur.

 

Endüstriyel Taşımacılıkta Araç Seçimi

Endüstriyel taşımacılıkta taşınan mal katı, sıvı veya gaz halinde üç farklı şekilde bulunabilir. Dolayısıyla taşıma yapılacak araçlar yüke göre farklılık gösterir. Taşımayı yapan firmanın araçlarını doğru seçmesi son derece önemlidir. Gaz ve sıvı halde bulunan endüstriyel yüklerin taşınması için tankerler kullanılır. Tankerler silindir şeklindeki gövdeleri sayesinde, gaz ve sıvı yükleri kolaylıkla taşıyabilirler. Yükün niteliği, kullanılacak aracın fonksiyon ve donanımının nasıl olması gerektiğini belirleyici unsurdur. İletkenlik ve geçirgenlik gibi özellikler yüke göre değişkenlik göstermesi gerektiği için, araç kasalarının yüke özel mühendislik çalışmaları ile tasarlanmış olması önemlidir. Bu tür özel yükler, özel kaplamalar ile koruma altına alınmalı, taşınacak yükün hava ile teması tamamen kesilmedilir.

Katı yükler, endüstriyel taşımacılıkta, parçalı veya dökme halinde taşınmaktadır. Parça malların ölçüleri, ağırlıkları, hangi taşıma tekniklerine uygun oldukları, mekanik ve kimyasal özellikleri araç seçimine etki eden önemli faktörlerdir.  Dökme mallarda ise yoğunluk, yığın açısı, topaklanma ve tozlanma olasılığı, aşındırıcılık, nem, sıcaklık ve yapışkanlık gibi unsurlar araç seçiminde rol oynar.

 

eccmakine.com.tr